Kampen Centrum Zuid

Buurtzorg Kampen Zuid e.o.

Buurtzorg levert met kleine teams persoonlijke verzorging en verpleging thuis als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Wij helpen u bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging en het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook verrichten zij handelingen op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn. Wij geven ook zorg in de laatste levensfase. Naast zorg voor dementie is er ook een casemanager in ons team aanwezig die u begeleid bij dit proces. Bij een aanvraag kan de zorg direct worden ingezet.

Ons team gaat uit van uw eigen mogelijkheden. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider die samen met u kijkt wat er aan zorg nodig is waarbij we ook rekening houden met veranderingen in de toekomst. Daarbij ondersteunen wij ook uw familie en mantelzorgers. U krijgt de begeleiding en zorg die nodig is waarbij we, zo veel als mogelijk, uw zelfstandigheid bevorderen door samen te kijken wat u zelf weer zou kunnen (leren). Uw persoonlijk begeleider heeft, samen met u of namens u, zo nodig regelmatig contact met andere zorgverleners (bijvoorbeeld uw huisarts of behandelend specialist).

Samen met u zoeken we naar oplossingen zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Ziek zijn en ouder worden gaat namelijk vaak gepaard met handicaps en beperkingen. Wij helpen u hiermee om te gaan. Ook bereiden wij u en uw omgeving voor op de mogelijke consequenties die uw ziekte en/of het ouder worden in de toekomst met zich mee kunnen brengen. 

Wij werken met buurzorg + dit houdt in dat wij samenwerken met fysio- en ergotherapeuten bij u in de buurt. Samen kijken we naar wat voor u de beste oplossing is. Er vindt regelmatig afstemming plaats over de mogelijkheden van fysio- en ergotherapie. Het gaat dan b.v. om reactivering, ademhalingstherapie, hulpmiddelen, aanpassingen e.d. De betrokken therapeuten zijn gericht op reactivering en helpen bij het vinden van aanpassingen bij beperkingen. Dit alles kan zonodig bij u thuis plaats vinden. Zij bieden daarbij ondersteuning aan cliënt en mantelzorger(s).

Wij bieden als Buurtzorg personenalarmering aan bij u thuis, mits de cliënt bij ons in zorg is. Ook het prikken van INR (trombose) kunnen wij bij u thuis doen. Dit gebeurt doormiddel van een vingerprik en is minder belastend. Deze waarden geeft Buurtzorg door aan de nationale trombose dienst en dan krijgt u van ons een schema met de dosering van de medicijnen.

Wil u ons een waardering geven of kijken wat anderen vinden van ons team. Kijk dan op deze link: https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/thuiszorg-buurtzorg-kampen-zuid-kampen-3058544 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Vriendelijke groet,

Namens team Kampen Zuid e.o.

Wilt u meer weten over Buurtzorg Kampen Centrum Zuid , neem dan contact met ons op.
06-20738570
kampenzuid@buurtzorgnederland.com